Leeghwaterlijn > Concepten > Leeghwater Paviljoen

Leeghwater Paviljoen

Vanaf 1500 ontstond in toenemende mate een sterke behoefte aan landbouwgrond ten noorden van Amsterdam. Dankzij nieuwe technieken was het mogelijk om meren droog te leggen. Dit gebeurde door middel van bemaling door windmolens.

Droogmaking

Rond het droog te maken gebied werd een ringvaart gegraven met dijken aan weerszijden. Dan werd het water door windmolens, later met stoom, diesel of elektrische gemalen, uit het meer in de ringvaart gepompt. Het drooggemaakte land werd vervolgens voorzien van afwateringssloten, waarna het werd verkaveld en in gebruik genomen.

In het Leeghwater Paviljoen willen we de bezoekers laten kennismaken met het proces van de droogmaking en de gebruikte technieken. Te denken valt daarbij aan een maquette en een interactieve demoversie van de droogmakerij van de Beemster en de Purmer. Beleef dit wonder van de droogmakerijen en ga 400 jaar terug in de tijd!

Meer concepten

Merchandise

Buitenlanders en toeristen staan versteld als zij te horen krijgen dat wij 5 meter onder zeeniveau wonen en werken. Beneden aan de dijk grijpen ze naar hun fototoestel om de hoger varende boot over de ringvaart te fot...

Lees verder

Bezoekers anno 2022

Wat hebben wij bezoekers uit het binnenland en buitenland toch veel te bieden. Historische polders gewonnen uit het water. Prachtige molens, ringvaarten en dijken. Een historische marktstad aan de Where omringd door t...

Lees verder

Leeghwater Experience

Het aantal museumbezoeken blijft elk jaar flink stijgen. We praten in totaal over meer dan 30 miljoen bezoekers per jaar. Het aantal mensen met een Museumkaart is in 2017 opnieuw gestegen naar 1,35 miljoen. De musea z...

Lees verder